Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - T7 Giờ hành chính

Khi mua hàng khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt

Hoặc chuyển khoản qua số tài khoản công ty

Hoặc ship cod thanh toán khi nhận hàng